Instalacje, Greenpower, Expopower, Securex, SAWO 2024

ZAREJESTRUJ ZAPROSZENIE I ODBIERZ BILET WSTĘPU

Jednorazowe wejście

Jakimi targami jest Pan/Pani zainteresowany/a?

Jakich produktów i usług szuka Pan/Pani na targach?

Jaki sektor Pan/Pani reprezentuje?

Wydarzenia towarzyszące targom m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Jakie tematy interesowałby Pana/Panią najbardziej?

Skąd dowidział/a się Pan/Pani o targach?

ŚLAD WĘGLOWY

Kalkulacja śladu węglowego imprez targowych wskaże obszary, które wymagają skutecznych działań ograniczenia/redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do naszych starań w trosce o ochronę klimatu będziemy angażować różne grupy interesariuszy.

Pierwszym krokiem w celu policzenia śladu węglowego wydarzenia jest zebranie danych, na poniższe pytania.

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem Państwa danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.