RAZEM DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH - SAWO, SECUREX 2024

Zapraszamy przedstawicieli Służb Mundurowych do odwiedzenia w dniach 25-27.04.2024

Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO | www.targisawo.pl

Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX | www.securex.pl

 

Służby mundurowe mogą skorzystać z bezpłatnego wejścia, we wszystkie dni trwania targów.

Aby otrzymać bezpłatny bilet należy wypełnić krótką ankietę.

Które targi Planuje Pan/i zwiedzić?

Jakie służby mundurowe Pan/i reprezentuje?

Skąd dowiedział/a się Pan/i o targach?

ŚLAD WĘGLOWY

Kalkulacja śladu węglowego imprez targowych wskaże obszary, które wymagają skutecznych działań ograniczenia/redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do naszych starań w trosce o ochronę klimatu będziemy angażować różne grupy interesariuszy.

Pierwszym krokiem w celu policzenia śladu węglowego wydarzenia jest zebranie danych, na poniższe pytania.

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem danych osobowych nabywcy i posiadaczy biletów są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: MTP). MTP przetwarza dane osobowe nabywcy i posiadaczy biletów na zasadach określonych w Regulaminie tobilet.pl. W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.