Kongres Industry Next 2021 - rejestracja ONLINE

KONGRES ODBYWA SIĘ JEDNOCZEŚNIE NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH I ONLINE.

REJESTRACJA UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W OBU FORMACH WYDARZENIA.

Chcę wziąć udział w KONGRESIE INEXT 01.09.2021

Chcę wziąć udział w WARSZTATACH INEXT 02.09.2021

Twoje zapytanie

Preferowany kontakt

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem danych osobowych nabywcy i posiadaczy biletów są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: MTP). MTP przetwarza dane osobowe nabywcy i posiadaczy biletów na zasadach określonych w Regulaminie tobilet.pl. W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.