LABS EXPO 2023 - REJESTRACJA PROFESJONALISTÓW

UZUPEŁNIJ ANKIETĘ I ODBIERZ BILET WSTĘPU

 

Labs Expo 2023

 

STANOWISKO

BRANŻA

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

ŹRÓDŁO INFORMACJI O TARGACH

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników i Partnerów jest Nowy Adres Sp. z o.o., adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa. NIP:527-23-85-577, REGON 015242444, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310941. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pod adresem iod@nowyadres.pl lub kontakt@nowyadres.pl albo pisemnie, na adres siedziby Administratora.