LOOK/Beauty Vision 2024
odbiór zaproszenia jednorazowego

Rejestrując zaproszenie dla profesjonalisty oświadczam, że jestem zawodowo związany/a z branżą medyczną / kosmetyką profesjonalną.

W przypadku rejestracji zaproszenia na rzecz osoby trzeciej oświadczam, że posiadacz zaproszenia (osoba trzecia na rzecz której zostało zarejestrowane zaproszenie) złożył ww. oświadczenia samodzielnie za moim pośrednictwem.

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

CZYM ZAJMUJE SIĘ PAŃSTWA FIRMA?

TYP DZIAŁALNOŚCI

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

ROLA W FIRMIE

ZAWÓD/STANOWISKO

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚLAD WĘGLOWY

Kalkulacja śladu węglowego imprez targowych wskaże obszary, które wymagają skutecznych działań ograniczenia/redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do naszych starań w trosce o ochronę klimatu będziemy angażować różne grupy interesariuszy.

Pierwszym krokiem w celu policzenia śladu węglowego wydarzenia jest zebranie danych, na poniższe pytania.

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem danych osobowych nabywcy i posiadaczy biletów są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: MTP). MTP przetwarza dane osobowe nabywcy i posiadaczy biletów na zasadach określonych w Regulaminie tobilet.pl. W związku z sytuacją epidemiologiczną dot. COVID19 - dane osobowe nabywcy lub posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy, w której Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona Pana/Pani żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.