LOOK/Beauty Vision 2024
odbiór zaproszenia wielokrotnego

Rejestrując zaproszenie dla profesjonalisty oświadczam, że jestem zawodowo związany/a z branżą medyczną / kosmetyką profesjonalną.

W przypadku rejestracji zaproszenia na rzecz osoby trzeciej oświadczam, że posiadacz zaproszenia (osoba trzecia na rzecz której zostało zarejestrowane zaproszenie) złożył ww. oświadczenia samodzielnie za moim pośrednictwem.

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

CZYM ZAJMUJE SIĘ PAŃSTWA FIRMA?

TYP DZIAŁALNOŚCI

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

ROLA W FIRMIE

ZAWÓD/STANOWISKO

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem Państwa danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.