Targi Energetyczne ENERGETICS 2022 - rejestracja

 

POZYCJA W FIRMIE

REPREZENTOWANY SEKTOR

CEL WIZYTY

ŹRÓDŁO INFORMACJI O TARGACH

UDZIAŁ W POPRZEDNICH EDYCJACH WYDARZENIA

ZGODY MARKETINGOWE

Spółka Targi Lublin S.A. informuje, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych w każdym momencie. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej.